:שעות קבלה
10:30 -13:30
'יום א
10:30 -13:30
'יום ב
10:30 -13:30
'יום ג
11:00 -13:00
15:30 -17:30
'יום ד
10:30 -13:30
'יום ה
ניתן לקבוע פגישה עם המזכיר בתיאום מראש בימי רביעי
.בשעות: 19:00-15:30

מזכיר הישוב: דניאל שוקרון

טלפון: 9366450-03
פקס: 9364570-03

חברי ועד ההנהלה: מאיר הדר, יצחק הלל, שמואל הרצליך זכריהבהגלי, לוי שאלתיאל, דוד חזן, עמי שמעוני, יעקב אלחנן
.יצחק הלל, בנציון לוי, מלי חן

יו"ר מזכירות וועדת חינוך: שאלתיאל לוי
יו"ר ועדת כספים: הלל יצחק
יו"ר ועדת חברה וקהילה: חן מלי
יו"ר ועדת דת: הדר מאיר
יו"ר ועדת קליטה: שמעוני עמי
יו"ר ועדת פיתוח: לוי בן-ציון
יו"ר ועדת ביטחון: חזן דוד

.ועדת בקורת: טובה כספי, אייל יוסף, עזריה אמינוב
רכזת חברה וקהילה: רבקה איריס סגל
רכז סטודנטים
רכזת נוער: דקלה שמח

 

 

 

 

 


האתר עוצב ע"י שגב מעטוף ©


 
האתר עוצב ע"י שגב מעטוף©