בישובנו קיימות שתי תנועות: העיקרית היא "בני עקיבא" והשנייה היא תנועה שהוקמה כאן
.בישוב- "תפוחין קדישין" והיא תנועה נפרדת לבנים ולבנות

:בני עקיבא
תנועה זו קיימת בישוב כבר הרבה שנים. ישנם מדריכים המגיעים מהישוב קדומים וישנם גם
.מדריכים מקומיים. ימי הפעילות של התנועה הם ימי שלישי ושבת
לאחרונה הייתה "שבת ארגון" והיא נחגגה ברוב משתתפים, הן חניכים והן מדריכי עבר שבאו
.לשבת לישוב

:תפוחין קדישין
תנועה זו קיימת כאן רק השנה. והיא כאמור הוקמה כאן בישוב כדי לתת מענה לתושבים אשר
.מעדיפים לשלוח את ילדיהם לתנועה נפרדת לבנים ולבנות
.התנועה הוקמה ע"י רכזת הקהילה רבקה איריס סגל


 
האתר עוצב ע"י שגב מעטוף©